Ἔκθεση Ὀρθoδόξου Χριστιανικοῦ Βιβλίου

Ὀδυσσέως 2Γ

2042 Στρόβολος

(πλησίον τοῦ Δημαρχείου)

Στὶς ὧρες λειτουργίας τῶν ἑβδομαδιαίων συγκεντρώσεων.

Διαβάστε καὶ δωρίστε ἐκλεκτὰ χριστιανικὰ βιβλία.

Ἱερὴ Ἐξομολόγηση

Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευὴ καὶ Σάββατο, κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὸν ἱερέα, τηλ. 22424328.

 Ἡ ταπεινὴ καὶ εἰλικρινὴς ἐξομολόγηση χαρίζει τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιά μας.

Ἡ ἀποστολή μας

· Διδάσκουμε τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη μας.

· Συμπαραστεκόμαστε σὲ ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας.

· Δίνουμε δυναμικὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν ἠθικὴ ἀνόρθωση τῆς κοινωνίας μας.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»

Οἱ ἑβδομαδιαῖες συγκεντρώσεις μας

ἀπὸ Ὀκτώβριο μέχρι Μάϊο στὴν αἴθουσά μας:

 Τετάρτη 7.00 –8.00 μ.μ.

Κύκλος Ἁγίας Γραφῆς γιὰ κυρίους

 Πέμπτη 7.00 –8.00 μ.μ.

Κύκλος Ἁγίας Γραφῆς γιὰ κυρίες –δεσποινίδες

 Σάββατο 2.30 –3.30 μ.μ.

Χριστιανικὲς ὁμάδες γιὰ μαθητὲς

 Κυριακὴ 11.00 π.μ. –12.00 μ.

Χριστιανικὲς ὁμάδες γιὰ  μαθήτριες