Ἀγωγὴ Ἁγνότητας                                                                      

Ἀγωγὴ ἁγνότητας.

Πρόταση ὑγείας καὶ ζωῆς

γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας

Τιμή:5,00

Εἰδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν Ἀγωγὴ Ἁγνότητας

· Τί γίνεται στά σχολεῖα τῆς πατρίδας μας σχετικὰ μὲ τὴ «σεξουαλικὴ ἀγωγή»;

· Ποιὸς κατευθύνει αὐτὰ τὰ προγράμματα;

· Ποιὰ ἰδεολογία ἐξυπηρετοῦν;

· Ποιὸ μέλλον προετοιμάζουν γιὰ τὰ παιδιά μας, τὴν κοινωνία μας, τὴν πατρίδα μας;

· Ποιὰ εἶναι ἡ δική μας πρόταση;

· Εἶναι ἡ πρότασή μας ἐφαρμόσιμη καὶ ὠφέλιμη;

Ἀπόσπασμα

Ἀγωγὴ ἁγνότητας 

Ἀπόσπασμα

Ἡ ψυχοκοινωνικὴ δυναμικὴ τῆς ἀγωγῆς ἁγνότητας στὴν ὥριμη ἡλικία

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»

Μιὰ δυναμικὴ πρόταση ἀγωγῆς, ποὺ διασφαλίζει τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐημερία τῆς νέας γενιᾶς, τῆς κοινωνίας μας καὶ τῆς πατρίδας μας. Ἡ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ἁγνότητας τεκμηριωμένα παρουσιάζεται ὥς ὁ βιολογικὰ ὑγιεινότερος, ὁ ψυχολογικὰ θετικότερος καὶ ὁ κοινωνικὰ ὡφελιμότερος τρόπος διαχείρισης τῆς γενετήσιας δυνατότητας τοῦ ἀνθρώπου. Παράλληλα ἀσκεῖται ἐμπεριστατωμένη κριτικὴ στὴ σεξουαλικὴ «ἀγωγὴ» καὶ στοὺς ὑποστηρικτές της. Ἕνα βιβλίο ποὺ ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ διαβάσει κάθε γονιός, κάθε ἐκπαιδευτικὸς ἀλλὰ καὶ καθένας ποὺ νοιάζεται γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῆς ἠθικῆς καὶ ἐθνικῆς καταστροφῆς τῆς πατρίδας μας.