Ἡ συναρπαστικὴ καὶ συγκινητικὴ βιογραφία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρα Πολύδωρου, ἑνὸς Κυπριόπουλου ποὺ ἐγκαταλείπει τὴν πατρίδα του ἀναζητώντας ἐμπορικὴ ἀνέλιξη στὴν Αἴγυπτο. Καταλήγει ὅμως νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ γίνει Τοῦρκος... Ὅμως μετανοεῖ καὶ ξεκινᾶ μιὰ περιπετειώδη προσπάθεια, γιὰ νὰ ἐπανορθώσει τὸ λάθος του, ποὺ τελικὰ τὸν ὁδηγεῖ στὸ μαρτύριο γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἁγιότητα. Ἕνα βιβλίο ποὺ ζωντα- νεύει μπροστά μας τὸν καθημερινὸ ἀγώνα τῶν χριστιανῶν, γιὰ νὰ κρατηθοῦν στὴν πίστη τους στὰ δύσκολα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας.Ἕνα βιβλίο μὲ ἐλπιδοφόρα μηνύματα γιὰ τὴ δύναμη τῆς μετάνοιας νὰ ἀναμορφώνει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ὁδηγεῖ σὲ καινούργια ζωή! (Ἐξαντλήθηκε)

 

Περίληψη

Τιμή:4,00

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»