Ἕνα συναρπαστικὸ ἱστορικὸ διήγημα ἀπὸ τὴν ἔνδοξη καὶ αἱματοβαμμένη ἐποχὴ τῶν κατακομβῶν. Παρουσιάζει τὴ ζωὴ καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου παιδομάρτυρος Ταρσιζίου, ποὺ ἀποτελεῖ διαχρονικὸ παράδειγμα χριστιανικοῦ ἡρωισμοῦ καὶ θυσιαστικῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴ Θεία Κοινωνία. Ζωντανεύουν μπροστά μας τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα, ἡ χριστιανικὴ ἀφοσίωση καὶ ἡ ἀδελφικὴ ἐν Χριστῷ ζωὴ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἕνα βιβλίο ποὺ τονώνει τὴν πίστη μας καὶ ἀνάβει μέσα μας τὴν ἀπόφαση νὰ ζήσουμε κι ἐμεῖς μὲ τὸν Χριστὸ στὴν καρδιά.

Περίληψη

Τιμή:4,00

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»