Τιμή:4,00

Βιβλία

Ἕνα συναρπαστικὸ ἱστορικὸ διήγημα ἀπὸ τὴν ἔνδοξη καὶ αἱματοβαμμένη ἐποχὴ τῶν κατακομβῶν.

Μὲ τὸν Χριστὸ στὴν καρδιὰ!

Τιμή:4,00

Ἡ ὁλοφώτεινη ζωή, ἡ ἱεραποστολικὴ δράση, τὸ ἀκατάβλητο θάρρος καὶ ἡ μαρτυρικὴ θυσία τοῦ μεγαλομάρτυρα Δημητρίου.

Text Box: Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλήτης

Τιμή:4,00

Ἡ συναρπαστικὴ καὶ συγκινητικὴ βιογραφία τοῦ ἁγίου νεμάρτυρα Πολύδωρου, ἑνὸς Κυπριόπουλου ποὺ ἐγκαταλείπει τὴν πατρίδα του ἀναζητώντας ἐμπορικὴ ἀνέλιξη ....

 Αἱματοβαμμένη μετάνοια

Τιμή:4,00

Text Box: Ὁ θαυμαστὸς βίος μιᾶς δεκαπεντάχρονης Ἑλληνοπούλας ἀπὸ τὴ Σινώπη τοῦ μαρτυρικοῦ Πόντου.

Τὸ κρινολούλουδο τοῦ Πόντου

Τιμή:3,00

Ἔφηβοι τῆς ἐποχῆς μας μιλοῦν γιὰ θέματα ποὺ τοὺς προβληματίζουν.

Ἐφηβικοὶ Διάλογοι

Τιμή:4,00

Συλλογὴ μικρῶν θεατρικῶν γιὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους.

Πνοὲς Ἐλπίδας

Ἔντυπα

Πληροφορίες

22424328

Περιοδικὰ

Ὁ Καλὸς Ποιμὴν

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Διδάσκει καὶ οἰκοδομεῖ μὲ ἄρθρα βασισμένα στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐξηγεῖ καὶ ἑρμηνεύει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ προσφέροντας διδάγματα γιὰ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ στὴ ζωή μας. Ἐνδυναμώνει καὶ καθοδηγεῖ στὸν πνευματικὸ ἀγώνα. Συνδέει τὶς ψυχὲς μὲ τὸν Καλὸ Ποιμένα, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

 

Νεανικὴ Ἐλπίδα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Μορφώνει πνευματικά. Καλλιεργεῖ χαρακτῆρες. Ἐμπνέει τὴν ἀγάπη στὰ ὑψηλὰ ἰδανικά. Ἐνισχύει στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀρετή. Ὁδηγεῖ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐφήβους κοντὰ στὸν Χριστό, ποὺ εἶναι τὸ φῶς, ἡ χαρά, ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν νέων.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»

Τιμή:5,00

Μιὰ δυναμικὴ πρόταση ἀγωγῆς, ποὺ διασφαλίζει τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐημερία τῆς νέας γενιᾶς, τῆς κοινωνίας μας καὶ τῆς πατρίδας μας.

Ἀγωγὴ Ἁγνότητας