Ἐπικοινωνία καὶ πῶς θὰ μᾶς βρεῖτε

Περιοχὴ Δημαρχείου Στροβόλου

Ἐπικοινωνία

Ὀδυσσέως 2Γ

2042 Στρόβολος

(πλησίον τοῦ Δημαρχείου)

Tηλ.: 22424328
E-mail:
info@agogi.org

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»