«Ἡ Ἀγωγὴ»

Τὸ Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»

ἱδρύθηκε τὸ 2008 . Εἶναι ἀναγνωρισμένο φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα καὶ ἀποσκοπεῖ στὴ διοργάνωση μορφωτικῶν εὐκαιριῶν μέσα στὸ πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστεως.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»