Ἀνακοινώσεις

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»

Text Box: Σάββατο, 5 Ὀκτωβρίου 2013, 2.30 – 3.30 μ.μ.
Ἔναρξη Χριστιανικῶν Ὁμάδων γιὰ μαθητὲς

Κυριακή, 6 Ὀκτωβρίου 2013, 11.00 π.μ. – 12.00 μ.
Ἔναρξη Χριστιανικῶν Ὁμάδων γιὰ μαθήτριες

Τετάρτη, 9 Ὀκτωβρίου 2013, 7.00 – 8.00 μ.μ.
Ἔναρξη Κύκλου Συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιὰ κυρίους

Πέμπτη, 10 Ὀκτωβρίου 2013, 7.00 – 8.00 μ.μ.
Ἔναρξη Κύκλου Συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιὰ κυρίες–δεσποινίδες

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ