ΑΓΩΓΗ ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΒΛΙΟ)

AgogiAgn

Μιὰ δυναμικὴ πρόταση ἀγωγῆς, ποὺ διασφαλίζει τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐημερία τῆς νέας γενιᾶς, τῆς κοινωνίας μας καὶ τῆς πατρίδας μας. Ἡ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ἁγνότητας τεκμηριωμένα παρουσιάζεται ὥς ὁ βιολογικὰ ὑγιεινότερος, ὁ ψυχολογικὰ θετικότερος καὶ ὁ κοινωνικὰ ὡφελιμότερος τρόπος διαχείρισης τῆς γενετήσιας δυνατότητας τοῦ ἀνθρώπου. Παράλληλα ἀσκεῖται ἐμπεριστατωμένη κριτικὴ στὴ σεξουαλικὴ «ἀγωγὴ» καὶ στοὺς ὑποστηρικτές της. Ἕνα βιβλίο ποὺ ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ διαβάσει κάθε γονιός, κάθε ἐκπαιδευτικὸς ἀλλὰ καὶ καθένας ποὺ νοιάζεται γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῆς ἠθικῆς καὶ ἐθνικῆς καταστροφῆς τῆς πατρίδας μας.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο:

  1. Τί εἶναι ἡ Ἀγωγὴ Ἁγνότητας;

  2. Ἡ ψυχοκοινωνικὴ δυναμικὴ τῆς ἀγωγῆς ἁγνότητας στὴν ὥριμη ἡλικία (pdf).