Γενετήσιες σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο:
Μεγάλος κίνδυνος γιὰ τὴν ὑγεία

Μερικὰ ἰατρικὰ δεδομένα

Στὴν Κύπρο:

 • StopAidsΤὸ 2011 τὸ 54% τῶν νέων κρουσμάτων AIDS ἦταν ἀπὸ ἄνδρες ποὺ εἶχαν γενετήσιες σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο, ἐνῶ τὸ 44% ἀπὸ ἄτομα ποὺ εἶχαν γενετήσιες σχέσεις μὲ τὸ ἕτερο φῦλο. Ἂν ἀναλογιστοῦμε ὅτι οἱ ἄνδρες ποὺ ἔχουν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο ἀντιπροσωπεύουν γύρω στὸ 2%* τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη εἶναι ἡ συχνότητα τῶν κρουσμάτων AIDS σ’ αὐτὴ τὴν ὁμάδα!

Στὴν Ἑλλάδα:

 • —Το 2012 οἱ ἄνδρες ποὺ εἶχαν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο καὶ ἦταν φορεῖς τοῦ AIDS κατεῖχαν τὸ 66,2% ὅλων τῶν ἀνδρικῶν περιπτώσεων AIDS καὶ τὸ 55,7 % τοῦ συνόλου τῶν περιπτώσεων AIDS (ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν μαζί).
 • —Τὸ 2010 στὴν Ἑλλάδα δηλώθηκαν 114 κρούσματα σύφιλης σὲ ἄνδρες ποὺ εἶχαν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο ἔναντι 80 κρουσμάτων στὸν ὑπόλοιπο ἀνδρικὸ πληθυσμό.

Στὶς Η.Π.Α.:

 •  Τὸ 2010 τὸ 78% ὅλων τῶν νέων ἀνδρικῶν κρουσμάτων AIDS ἦταν ἀπὸ ἄνδρες ποὺ εἶχαν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο.
 • — Τὸ 2011 τὸ 96,5% ὅλων τῶν νέων κρουσμάτων AIDS ἀνάμεσα σὲ ἀγόρια ἐφήβους 13-19 ἐτῶν ἦταν ἀπὸ ἀγόρια ποὺ εἶχαν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο.
 • —Τὸ 2011 τὸ 94,1% τῶν νέων κρουσμάτων AIDS ἀνάμεσα σὲ νέους ἄνδρες ἡλικίας 20-24 ἐτῶν ἦταν ἀπὸ ἄνδρες ποὺ εἶχαν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο.
 • —Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 2008 καὶ 2010 παρατηρήθηκε αὔξηση 22% στὰ κρούσματα AIDS ἀνάμεσα στὰ ἀγόρια ἡλικίας 13-19 ἐτῶν ποὺ εἶχαν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο, παρὰ τὶς ἀναρίθμητες ἐκστρατεῖες ἐνημέρωσης γιὰ τὴ δῆθεν «πρόληψη» τοῦ AIDS.
 • —Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 2008 καὶ 2010 παρατηρήθηκε αὔξηση 12% στὰ κρούσματα AIDS ἀνάμεσα στοὺς ἐνήλικες ἄνδρες ποὺ εἶχαν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο.
 • Τὸ 2012 τὸ 75% τῶν περιπτώσεων σύφιλης ἐντοπίστηκε σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνδρῶν.
 • —Ἀπὸ τὸ 2011 μέχρι τὸ 2012 παρατηρήθηκε αὔξηση 11,1% στὰ κρούσματα σύφιλης ἀνάμεσα στοὺς ἄνδρες ποὺ εἶχαν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο, ἐνῶ δὲν ἐπισημάνθηκε τέτοια αὔξηση στοὺς ὑπόλοιπους ἄνδρες ἢ στὶς γυναῖκες.
 • —Τὸ 20% ὅλων τῶν νέων κρουσμάτων ἡπατίτιδας Β΄ καὶ τὸ 10% ὅλων τῶν νέων κρουσμάτων ἡπατίτιδας Α΄ εἶναι ἀπὸ ἄνδρες ποὺ ἔχουν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο, ἂν καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοὶ στὸν γενικὸ πληθυσμὸ ἔχουν ποσοστὸ γύρω στὸ 2%.

Ἐπίσης οἱ ἴδιοι οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «ὁμοφυλόφιλοι» καὶ «λεσβίες» γιατροί (Gay and Lesbian Medical Association) γράφουν στὰ ἔντυπά τους:

 • Οἱ ἄνδρες ποὺ ἔχουν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο ἔχουν πολὺ αὐξημένο κίνδυνο προσβολῆς ἀπὸ καρκίνο (ἰδίως ἀπὸ καρκίνο τοῦ πρωκτοῦ) καὶ ἀπὸ τὸν ἰὸ τῶν ἀνθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), ποὺ ὁδηγεῖ σὲ καρκίνο.
 • Οἱ γυναῖκες ποὺ ἔχουν σχέσεις μὲ τὸ ἴδιο φῦλο διατρέχουν τὸν μεγαλύτερο κίνδυνο ἀπὸ κάθε ἄλλη ὁμάδα γυναικῶν γιὰ προσβολὴ ἀπὸ καρκίνο τοῦ μαστοῦ καὶ ἀπὸ ἄλλα γυναικολογικὰ εἴδη καρκίνου.
 • —Ἄτομα ποὺ ἔκαναν ἀλλαγὴ φύλου διατρέχουν ὑψηλὸ κίνδυνο προσβολῆς ἀπὸ θρομβώσεις, προβλήματα στὴν πίεση τοῦ αἵματος, σακχαρώδη διαβήτη, ἀφυδάτωση, ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχές, καταστροφὴ τοῦ ἥπατος, καρδιακὴ προσβολὴ ἢ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Αὐτὰ λόγῳ τῶν ὁρμονῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τεχνητὴ θηλυκότητα ἢ ἀρρενωπότητα.

*Τὸ συγκεκριμένο ποσοστὸ προέρχεται ἀπὸ στατιστικὰ στοιχεῖα τῶν Η.Π.Α. Γιὰ τὴν Κύπρο δὲν ἔχουμε κάποια ἀντίστοιχα στατιστικὰ στοιχεῖα. Ὑποθέτουμε ὅτι ἴσως νὰ εἶναι περίπου τὸ ἴδιο ποσοστό. Τονίζουμε ὅτι στὸ ποσοστὸ αὐτὸ συμπεριλαμβάνονται καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν γενετήσιες σχέσεις καὶ μὲ τὰ δύο φῦλα.

Πηγές

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Επιδημιολογική επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα – Δηλωθέντα στοιχεία έως 31.12.2012, 
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/HIV/Επιδημιολογικό Δελτίο_HIV_31-12-2012_Final.pdf

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), HIV/AIDS λοίμωξη: νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα–Οκτώβριος 2013
http://www.hivaids.gr/pliroforisi/gr_epi_HIV_10_2013_.pdf

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Σύφιλη
http://www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/λοιμώδηνοσήματα/hivaidsάλλασεξουαλικώςμεταδιδόμενανοσήματα/σύφιλη.aspx

Rebecca A. Allison, Top 10 Things Transgender Persons Should Discuss with their Healthcare Provider, Gay and Lesbian Medical Association, San Francisco
http://www.lgbt.ucla.edu/documents/TopTenTrans.pdf

American Cancer Society, Cancer Facts for Gay and Bisexual Men: Protect yourself and the people you care about. Recognizing barriers. Saving lives.
http://www.cancer.org/healthy/findcancerearly/menshealth/cancer-facts-for-gay-and-bisexual-men

Centers for Disease Control and Prevention, CDC Analysis Provides New Look at Disproportionate Impact of HIV and Syphilis Among U.S. Gay and Bisexual Men
http://www.cdc.gov/nchhstp/Newsroom/msmpressrelease.html

Centers for Disease Control and Prevention, HIV and Young Men Who Have Sex with Men, June 2012
http://www.cdc.gov/healthyyouth/sexualbehaviors/pdf/hiv_factsheet_ymsm.pdf

Centers for Disease Control and Prevention, HIV in the United States: At A Glance, November 2013
http://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics_basics_factsheet.pdf

Centers for Disease Control and Prevention, HIV Surveillance in Adolescents and Young Adults
http://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics_surveillance_adolescents.pdf

Centers for Disease Control and Prevention, Reported STDs in the United States: 2012 National Data for Chlamydia, Gonorrhea, and Syphilis, January 2014
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/STD-Trends-508.pdf

Centers for Disease Control and Prevention, Syphilis & MSM (Men Who Have Sex With Men) – CDC Fact Sheet
http://www.cdc.gov/std/Syphilis/STDFact-MSM-Syphilis.htm

Centers for Disease Control and Prevention, Today’s HIV/AIDS Epidemic, December 2013
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/HIVFactSheets/TodaysEpidemic-508.pdf

Centers for Disease Control and Prevention, Viral Hepatitis: Information for Gay and Bisexual Men, Publication No. 21-1090, October 2013
http://www.cdc.gov/hepatitis/populations/pdfs/hepgay-factsheet.pdf

Katherine A. O’Hanlan, Top 10 Things Lesbians Should Discuss with their Healthcare Provider, Gay and Lesbian Medical Association, San Francisco
http://www.lgbt.ucla.edu/documents/TopTenLesbians.pdf

Vincent M. B. Silenzio, Top 10 Things Gay Men Should Discuss with their Healthcare Provider, Gay and Lesbian Medical Association
http://www.lgbt.ucla.edu/documents/TopTenGayMen.pdf

World Health Organization, Regional Office for Europe, Key Facts On HIV Epidemic In Cyprus And Progress In 2011, May 2013
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/191069/Cyprus-HIVAIDS-Country-Profile-2011-revision-2012-final.pdf