Ἀγωγὴ Ἁγνότητας στὶς ΗΠΑ

Ὁ Ἀμερικανικὸς Ἐθνικὸς Σύνδεσμος Ἀγωγής Ἁγνότητας (National Abstinence Education Association) παρουσιάζει συνοπτικὰ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῶν σχολικῶν προγραμμάτων Ἀγωγῆς Ἁγνότητας.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὴν ταινία πατήστε ἐδῶ.