Ἀποκαλύψεις τῆς Abby Johnson

Ἡ Abby Johnson, πρώην ἡγετικὸ στέλεχος τοῦ “Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ”, ἀποκαλύπτει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἐγκατέλειψε τὸν συγκεκριμένο ὀργανισμό καὶ ἔγινε ἔνθερμη ἀγωνίστρια ὑπὲρ τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ γιὰ ζωή.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὴν ταινία πατήστε ἐδῶ.