Category Archives: Ἀγωγὴ Ἀγνότητας

Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια ἕπονται!

Ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες ἔχει ξεκινήσει μιὰ πολὺ ἀξιέπαινη πρωτοβουλία ἀπὸ Εὐρωπαίους πολίτες εὐαισθητοποιημένους σὲ θέματα προστασίας τῆς φυσικῆς–παραδοσιακῆς οἰκογένειας. Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ συλλέγει ὑπογραφὲς ἀπὸ Εὐρωπαίους πολίτες (18 ἐτῶν καὶ ἄνω) ζητώντας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση νὰ καθορίσει ἐπακριβῶς τοὺς ὅρους «γάμος» καὶ «οἰκογένεια». Αὐτό κρίνεται ἀπαραίτητο, διότι γίνεται προσπάθεια νὰ ἀλλάξει ἡ ἔννοια τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας. Ὡς Ὅμιλος Ἐπιστημόνων «Εὐθύνη» συνειδητοποιώντας τὴν ἀδήριτη καὶ ἐπιτακτικὴ ἀναγκαιότητα νὰ προστατευθεῖ ἡ φυσικὴ–παραδοσιακὴ οἰκογένεια δραστηριοποιούμαστε γιὰ νὰ ἐνισχύσουμε τὴν ἐν λόγῳ πρωτοβουλία. Ἐπιπλέον θεωροῦμε ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες μας τοὺς λόγους ποὺ τεκμηριώνουν τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὴ σταδιακὴ ἀποδόμηση τῶν ἐννοιῶν «γάμος» καὶ «οἰκογένεια» καὶ τὴ δημιουργία μιᾶς κοινωνίας ὅπου ἡ τρέφουσα, θάλπουσα καὶ παιδαγωγούσα οἰκογενειακὴ ἑστία θὰ ἔχει οὐσιωδῶς ἀλλοιωθεῖ.

Οἱ ἁγνοὶ νέοι ὑπερτεροῦν!

Στὴν ἀντίληψη πολλῶν ἀνθρώπων ἡ Σουηδία εἶναι μιὰ χώρα ὅπου ὑπάρχει μεγάλη ἠθικὴ χαλαρότητα. Εἶναι ὅμως ἐνθαρρυντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ χώρα αὐτὴ σημαντικὸς ἀριθμὸς νέων ζοῦν ἁγνὴ ζωή, χωρὶς ὁποιεσδήποτε γενετήσιες σχέσεις. Μάλιστα πρόσφατα εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἔρευνα ἀπὸ ὁμάδα Σουηδῶν ἐρευνητῶν, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ τρία διαφορετικὰ σουηδικὰ πανεπιστήμια: τὸ πανεπιστήμιο Lund, τὸ πανεπιστήμιο Linnæus καὶ τὸ πανεπιστήμιο Linköping. Ὁ στόχος τῆς ἔρευνας ἦταν νὰ διερευνήσει κατὰ πόσο ἡ ἁγνὴ ζωὴ καὶ ἡ ἀπουσία γενετήσιων σχέσεων ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴ ζωὴ τῶν νέων. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ μάζεψαν πληροφορίες ἀπὸ 3,380 Σουηδοὺς νέους ἡλικίας

Ἐμβόλιο HPV; Σκεφτεῖτε καλὰ προηγουμένως…

Στὶς φετινὲς ἐγγραφὲς τῶν μαθητῶν γιὰ τὴν Α΄ καὶ Β΄ Γυμνασίου στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Κύπρου δίνεται σὲ ὅλους τοὺς γονεῖς τῶν μαθητριῶν ἕνα ἔντυπο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ σχολιατρικὴ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. Τὸ συγκεκριμένο ἔντυπο ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς ὅτι μποροῦν νὰ ἐμβολιάσουν τὶς θυγατέρες τους (μαθήτριες Α΄ καὶ Β΄ Γυμνασίου) στὸ σχολεῖο μὲ… Read More »

ΕΝΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Με ιδιαίτερο πόνο ψυχής πληροφορούμαστε τη διοργάνωση στην πατρίδα μας των αυτοαποκαλούμενων «φεστιβάλ υπερηφάνειας», τα οποία προβάλλουν τις γενετήσιες σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί και συνάνθρωποι θέλουμε να μοιραστούμε με κάθε συνάνθρωπό μας τις εξής σκέψεις:
Σύμφωνα με τη χριστιανική μας πίστη η γενετήσια ένωση πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ ενός άνδρα… Read More »

Ἕνα ἐπικίνδυνο ἐμβόλιο

Στίς ἀρχὲς τοῦ 2015 ἀνακοινώθηκε ὅτι ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς Κύπρου ὁ ἐμβολιασμὸς τῶν δωδεκάχρονων μαθητριῶν μὲ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας. Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ συνοδεύτηκε ἀπὸ ἐπαινετικὰ σχόλια ἀπὸ πολλοὺς καὶ διάφορους, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ διαφημίσουν τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο καὶ νὰ τονίσουν τὸν ὑποτιθέμενο εὐεργετικὸ ρόλο του στὴν πρόληψη τοῦ… Read More »

Ἀγωγὴ Ἁγνότητας στὶς ΗΠΑ

Ὁ Ἀμερικανικὸς Ἐθνικὸς Σύνδεσμος Ἀγωγής Ἁγνότητας (National Abstinence Education Association) παρουσιάζει συνοπτικὰ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῶν σχολικῶν προγραμμάτων Ἀγωγῆς Ἁγνότητας.

Τί εἶναι ἡ Ἀγωγὴ Ἁγνότητας;

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἀγωγὴ Ἁγνότητας (σελ. 144-145)
(Σὲ μορφὴ pdf)
Ἡ ἀγωγὴ ἁγνότητας δὲν εἶναι ἕνα σχολικὸ μάθημα ἀλλὰ μιὰ παιδαγωγικὴ προσέγγιση ποὺ στοχεύει σὲ μιὰ δυναμικὴ καὶ ἀγωνιστικὴ στάση ζωῆς. Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ διαλευκάνουμε τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε ἁγνότητα. Μερικοὶ ἄνθρωποι ταυτίζουν καὶ ἐξαντλοῦν τὴ σημασία τῆς ἔννοιας αὐτῆς στὴν ἀποχὴ ἀπὸ γενετήσιες πράξεις.… Read More »