Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια ἕπονται!

Ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες ἔχει ξεκινήσει μιὰ πολὺ ἀξιέπαινη πρωτοβουλία ἀπὸ Εὐρωπαίους πολίτες εὐαισθητοποιημένους σὲ θέματα προστασίας τῆς φυσικῆς–παραδοσιακῆς οἰκογένειας. Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ συλλέγει ὑπογραφὲς ἀπὸ Εὐρωπαίους πολίτες (18 ἐτῶν καὶ ἄνω) ζητώντας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση νὰ καθορίσει ἐπακριβῶς τοὺς ὅρους «γάμος» καὶ «οἰκογένεια». Αὐτό κρίνεται ἀπαραίτητο, διότι γίνεται προσπάθεια νὰ ἀλλάξει ἡ ἔννοια τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας. Ὡς Ὅμιλος Ἐπιστημόνων «Εὐθύνη» συνειδητοποιώντας τὴν ἀδήριτη καὶ ἐπιτακτικὴ ἀναγκαιότητα νὰ προστατευθεῖ ἡ φυσικὴ–παραδοσιακὴ οἰκογένεια δραστηριοποιούμαστε γιὰ νὰ ἐνισχύσουμε τὴν ἐν λόγῳ πρωτοβουλία. Ἐπιπλέον θεωροῦμε ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες μας τοὺς λόγους ποὺ τεκμηριώνουν τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὴ σταδιακὴ ἀποδόμηση τῶν ἐννοιῶν «γάμος» καὶ «οἰκογένεια» καὶ τὴ δημιουργία μιᾶς κοινωνίας ὅπου ἡ τρέφουσα, θάλπουσα καὶ παιδαγωγούσα οἰκογενειακὴ ἑστία θὰ ἔχει οὐσιωδῶς ἀλλοιωθεῖ.

Οἱ ἁγνοὶ νέοι ὑπερτεροῦν!

Στὴν ἀντίληψη πολλῶν ἀνθρώπων ἡ Σουηδία εἶναι μιὰ χώρα ὅπου ὑπάρχει μεγάλη ἠθικὴ χαλαρότητα. Εἶναι ὅμως ἐνθαρρυντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ χώρα αὐτὴ σημαντικὸς ἀριθμὸς νέων ζοῦν ἁγνὴ ζωή, χωρὶς ὁποιεσδήποτε γενετήσιες σχέσεις. Μάλιστα πρόσφατα εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἔρευνα ἀπὸ ὁμάδα Σουηδῶν ἐρευνητῶν, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ τρία διαφορετικὰ σουηδικὰ πανεπιστήμια: τὸ πανεπιστήμιο Lund, τὸ πανεπιστήμιο Linnæus καὶ τὸ πανεπιστήμιο Linköping. Ὁ στόχος τῆς ἔρευνας ἦταν νὰ διερευνήσει κατὰ πόσο ἡ ἁγνὴ ζωὴ καὶ ἡ ἀπουσία γενετήσιων σχέσεων ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴ ζωὴ τῶν νέων. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ μάζεψαν πληροφορίες ἀπὸ 3,380 Σουηδοὺς νέους ἡλικίας

Ἐμβόλιο HPV; Σκεφτεῖτε καλὰ προηγουμένως…

Στὶς φετινὲς ἐγγραφὲς τῶν μαθητῶν γιὰ τὴν Α΄ καὶ Β΄ Γυμνασίου στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Κύπρου δίνεται σὲ ὅλους τοὺς γονεῖς τῶν μαθητριῶν ἕνα ἔντυπο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ σχολιατρικὴ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. Τὸ συγκεκριμένο ἔντυπο ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς ὅτι μποροῦν νὰ ἐμβολιάσουν τὶς θυγατέρες τους (μαθήτριες Α΄ καὶ Β΄ Γυμνασίου) στὸ σχολεῖο μὲ… Read More »

«Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς»: Χρήματα ποὺ στάζουν αἷμα…

Ἡ Διεθνὴς Ὁμοσπονδία Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (International Planned Parenthood Federation) εἶναι μιὰ παγκόσμια ὀργάνωση ποὺ προωθεῖ τὶς ἐλεύθερες καὶ δωρεὰν ἐκτρώσεις καὶ μάλιστα χωρὶς αἰτιολόγηση, φτάνει ἁπλῶς νὰ τὸ ζητήσει μιὰ γυναίκα (“abortion on demand”). Ἐπιπλέον ὑποστηρίζει τὶς ἐλεύθερες καὶ χωρὶς ἠθικούς, κοινωνικοὺς ἢ ἡλικιακοὺς περιορισμοὺς γενετήσιες σχέσεις «μὲ ὅποιον (ἢ ὅποιους) θέλεις, ὅταν θέλεις καὶ… Read More »

ΕΝΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Με ιδιαίτερο πόνο ψυχής πληροφορούμαστε τη διοργάνωση στην πατρίδα μας των αυτοαποκαλούμενων «φεστιβάλ υπερηφάνειας», τα οποία προβάλλουν τις γενετήσιες σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί και συνάνθρωποι θέλουμε να μοιραστούμε με κάθε συνάνθρωπό μας τις εξής σκέψεις:
Σύμφωνα με τη χριστιανική μας πίστη η γενετήσια ένωση πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ ενός άνδρα… Read More »

Ἕνα ἐπικίνδυνο ἐμβόλιο

Στίς ἀρχὲς τοῦ 2015 ἀνακοινώθηκε ὅτι ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς Κύπρου ὁ ἐμβολιασμὸς τῶν δωδεκάχρονων μαθητριῶν μὲ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας. Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ συνοδεύτηκε ἀπὸ ἐπαινετικὰ σχόλια ἀπὸ πολλοὺς καὶ διάφορους, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ διαφημίσουν τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο καὶ νὰ τονίσουν τὸν ὑποτιθέμενο εὐεργετικὸ ρόλο του στὴν πρόληψη τοῦ… Read More »

Ἀποκαλύψεις τῆς Abby Johnson

Ἡ Abby Johnson, πρώην ἡγετικὸ στέλεχος τοῦ “Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ”, ἀποκαλύπτει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἐγκατέλειψε τὸν συγκεκριμένο ὀργανισμό καὶ ἔγινε ἔνθερμη ἀγωνίστρια ὑπὲρ τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ γιὰ ζωή.